Logotyp

VÅRA VÄGAR MÅR INTE BRA. Under många år har pengarna som går till vägunderhåll inte räckt till för att täcka behoven. Därför har vi en underhållsskuld. Trafikverket säger själva att de lågtrafikerade vägarna kommer att vara i sämre skick om tio år än vad de är idag.

Detta är allvarligt. Det skadar inte bara vår infrastruktur, det skadar vår utveckling och position som välfärdsstat på lång sikt. Problemen löser sig inte av sig själv. Det krävs en upprustning av landets vägnät innan de är helt obrukbara. Politikerna måste agera nu.

#fixavägen på Twitter