Logotyp

Bygg Östlig förbindelse

Östlig förbindelse
Dela artikeln?

I över 100 år har den diskuterats, bygget av en Östlig förbindelse i Stockholm. Sveriges huvudstad är en av få, kanske den enda, huvudstäder som inte har en ringled runt staden.

Enligt Trafikverket är 65 % av trafiken i Stockholms innerstad genomfartstrafik, det vill säga trafik som har sin start och slutpunkt utanför Stockholms stad. Byggnationen av Östlig förbindelse skulle avlasta staden från ”onödig” trafik.

Den östliga förbindelsen är inte minst viktig för Nacka-Värmdö regionen som växer kraftigt. Trafiken på Värmdöleden är intensiv och det är inte ovanligt att Södra Länken stängs för trafik när den är som hårdast belastad.

Det saknas en länk för att få till en ringled runt Stockholm.

Tunnelöppningen skulle vara vid de nordvästliga delarna av Nacka, tunneln skulle sedan gå under Djurgården för att sedan ansluta till Norra Länken.

Vi anser att det är färdigutrett. Bygget av en Östlig förbindelse måste in i investeringsplanen!

 

Text: Transportföretagen Bild: Transportföretagen
6 juli, 2020