Logotyp

Evägar i norra Sverige

Europaväg i Norrland
Dela artikeln?

Europavägarna fyller en speciell funktion i väginfrastrukturen då de förbinder europeiska städer med varandra. Systemet har en lång historia som började när ECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, antog en deklaration om ett europavägnät år 1950. Systemet infördes 1962 i Sverige. De långa avstånden i Norrland gör vägarna extra viktiga.

En betydande del av Sveriges basindustri är belägen längs Norrlandskusten och Norrlands inland och är beroende av stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Sverige har råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.  Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål, men även livsmedel som norsk lax, går på både väg och järnväg. Vid störningar i trafiken kan stora ekonomiska förluster bli resultatet vid produktionsstopp. Enligt Trafikverket ökar kapacitetskraven på möjligheterna att köra längre och tyngre fordon längs de norrländska transportstråken.

Det pågår inga stora kapacitetsutbyggnader kring Europavägarna i Norrland – utan mindre förbättringar.

Vägnätet i denna del av landet lämnar generellt sett mycket i övrigt att önska. En mycket liten andel av Europavägarna är utbyggda till motorväg. På E4, sträckan Gävle – Haparanda som går genom länen Norrbotten, Västernorrland, Gävle, är 58 kilometer motorväg av den totala sträckan på 875 kilometer. På E16 som sträcker sig mellan riksgränsen och Gävle här finns 18 km motorväg av totalt 367 kilometer.  På Europavägarna E10 Töre –Luleå, E12 Riksgränsen – Umeå och E14 Riksgräns –Sundsvall finns inga sträckor som är utbyggda till motorväg överhuvudtaget.

Det pågår mindre projekt kring Europavägarna i Norrland. Det är inga stora kapacitetsutbyggnader det rör sig om, utan mindre förbättringar. Här följer ett urval av planerade eller pågående åtgärder som illustrerar vilken typ av projekt det rör sig om:

Vägen mellan Avvakko och Lappeasuando, planering pågår för utbyggnad till mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Mötesfri väg, 14 meter bred 2+1 väg. Byggstart 2022.

En ny bro över Kalix älv i Kalix byggs för att klara lastbilar upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton. Bygget startade sommaren 2019.

  • Man ser över möjligheterna att bygga en ny E4-sträckning förbi Örnsköldsvik. Den nuvarande sträckningen präglas av problem när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Vilande projekt i väntan på finansiering.

Vad bör göras?
Mot bakgrund av det ökade behovet, i kombination med den lilla andel av vägnätet som idag utgörs av motorväg i Norrland, bör en kraftig kapacitetsutbyggnad göras. Den tunga industrin är starkt beroende av transporter. Med tanke på vilken viktig roll Europavägarna spelar i vägnätet vore det en rimlig ambition att samtliga sträckor byggdes ut till motorväg inom de närmaste decennierna.

Text: Transportföretagen Bild: Transportföretagen
3 juni, 2020