Logotyp

FIXA VÄGEN drivs av Transportföretagen, som är bransch- och arbetsgivarorganisation för stora delar av transportsektorn.

Utan transporter står Sverige still. Vi kan inte hälsa på nära och kära, inte komma till och från arbetet och vi skulle också sakna mat på borden och kläder på kroppen. Kort sagt: utan transporter har vi inget fungerande samhälle. För att transporterna ska fungera måste vi ha ett fungerande vägnät. Det finns de som säger att Sverige är färdigbyggt när det gäller nya vägar. Vi anser att de har fel. Sverige växer och vi blir allt fler svenskar. Det betyder att det blir fler transporter. Det är klart att vi behöver nya vägar.

Vi har identifierat fyra olika stråk som vi anser är särskilt angelägna för Sveriges välstånd och tillväxt. Dessa är: Tvärförbindelse Södertörn, Östlig Förbindelse, Motorväg E-vägar i norra Sverige, Motorväg E20 Göteborg-Stockholm samt en tredje fil i vardera riktning E6 genom Skåne. Men vi behöver också underhålla de vägar vi redan har. Trafikverket saknar 3 miljarder kronor per år för att de ska kunna både fixa det akuta och ta igen eftersläpningen. Det anser vi är allvarligt.

Det är det FIXA VÄGEN handlar om. Vi vill visa vägen till stärkt konkurrenskraft för Sverige, ökad trafiksäkerhet och möjligheter för hela Sverige att leva.