Logotyp

E6 genom Skåne – Sveriges största parkeringsplats?

E6 i Skåne
Dela artikeln?

Förr tog det cirka 45 minuter från Helsingborg till Malmö med bil. I dag tar det en timme och 15 minuter. Somliga kallar E6 genom Skåne för Sveriges största parkeringsplats i rusningstid. En olycka så står trafiken stilla.

Rubrikerna är många i skånska tidningar: ”Dubbla olyckor på E6 utanför Lomma – barn till sjukhus”, ”Två fordon kolliderade på E6 – orsakade långa köer” (SVT 25/7) och ”E6 stängdes av efter lastbilsolycka” (HD 10/8) . De talar sitt tydliga språk; vägen är överbelastad vilket leder till olyckor och köer som en följd.

E6 är en av Sveriges mest trafikerade motorvägar. Den fyller en viktig funktion för arbetspendling i regionen, men också för godstrafiken som kommer från hamnen i Trelleborg och via Öresundsbron. På den hårdast trafikerade sträckan mellan Malmö och Helsingborg passerar 50 000 fordon per dygn. Andelen tung trafik är ofta så hög som 20 procent. Det finns mycket logistik- och lagerverksamhet längs med sträckan och nyetableringar sker kontinuerligt, tack vare det strategiska läget. De senaste 15 åren har en fördubbling skett av trafiken på delar av sträckan, särskilt mellan Malmö, Lund och Helsingborg (Trafikverket).  Detta har skett utan att kapaciteten byggts ut överhuvudtaget. Resultatet har blivit att E6 har blivit alltmer känslig för störningar, vilket exemplen ovan visar. Detta är särskilt påtagligt vissa timmar på dygnet. Situationen har blivit värre de senaste åren.

Trafikverket är medvetet om kapacitetsbrister som idag finns på E6. I dagsläget är sträckan utbyggd till motorväg i båda riktningarna.  Några större åtgärder för att öka kapaciteten är dock inte planerade. Det rör sig främst om punktinsatser:

  • E6 trafikplats Vellinge – Petersborg, extra körfält i norrgående riktning planerat. Byggstart 2023.
  • Trelleborg–Malmö, trafikplats Vellinge södra, bygga om en kilavfart till parallellavfart för att öka kapaciteten. Byggstart 2023.

I den åtgärdsvalstudie som presenterades 2018 föreslås i första hand hastighets­sänkningar, variabla meddelandeskyltar, ökad polisnärvaro och att stötta kommunernas arbete med transportsnål planering genom stadsmiljöavtal.

 Vad bör göras?
En ökning av kapaciteten på E6 är nödvändigt med tanke på den ökning av trafik som skett det senaste 15 åren. Det finns i dagsläget inget som pekar på att någon minskning är i sikte.  Ytterligare ett körfält måste till i vardera riktningen. Prioriterat bör vara hela sträckan mellan Trelleborg, Malmö och Helsingborg. I Nationell plan för infrastrukturen 2018-2029 finns inga pengar avsatta för ändamålet. Resurser för att påbörja utbyggnad till tre körfält borde avsättas i nästa plan.  Att skjuta upp investeringar är att skicka räkningen till kommande generationer, samtidigt som jobben och välfärden hotas.

Culpa

Vel sed quibusdam cumque. Et labore totam molestias accusantium illo pariatur

  • Exercitationem accusamus quia placeat
  • Corrupti optio sit ratione aut
  • Dicta eos
  • Quibusdam distinctio eos iste possimus
  • Dolor qui

Aspernatur rerum atque mollitia expedita. Beatae similique consequatur nemo

Et porro aliquam provident. neque quae mollitia earum. Facere velit omnis quos. voluptas illo voluptate. Nihil labore est magni. Autem eius omnis earum. Soluta provident sapiente et doloribus animi voluptas. eos quisquam sequi voluptatibus accusantium quae. reprehenderit architecto doloribus atque hic nulla Eaque veritatis et ad doloribus. voluptatem eaque alias. Voluptate vitae dignissimos soluta consectetur Cumque necessitatibus rerum cupiditate modi eaque. Sint accusamus illum sint consectetur reiciendis voluptates sapiente. Veritatis quos ut ex.


3 juni, 2020