Logotyp

”Vi på landsbygden vill ha samma möjligheter att leva och verka som alla andra i Sverige”

Övrigt
Dela artikeln?
På byns majbrasa 2018 var det stora samtalsämnet den dåliga vägen, väg 568. Dagen efter bestämde sig för att demonstrera och gjorde i ordning plakat. Allt filmades och filmen lades ut på Facebook, en film som fick över 17 000 visningar. Fixa Vägen har pratat med en av initiativtagarna, Eva Jönsson på Framgården.

Eva Jönsson bor och verkar i Skylnäs, fyra mil sydost om Östersund. Hon driver tillsammans med sin man Framgården, en 1800-tals gård med boende, mat och konferensmöjligheter. Det är också ett KRAV-märkt jordbruk med mjölkkor och skogsbruk.

Mellan vilka orter går väg 568?

-Väg 568 går mellan Revsund och Lockne (E45). Vi är också beroende av väg 570 som går mellan Rensved och Pilgrimstad (E14) ca fyra km lång. Vi håller landskapet öppet i åtta byar i närområdet.

Väg 568, lämnar en del övrigt att önska.

Hur länge har ni engagerat er för väg 568? 

-Alla i byn anser att vägunderhållet har försämrats de senaste 20 åren. Vid byns gemensamma majbrasa 31 april 2018 var det stora samtalsämnet den dåliga vägen. Vi bestämde oss för att demonstrera dagen efter, vi ringde grannbyarna och gjorde i ordning plakat. Allt filmades och vi lade ut filmen på facebook, den fick över 17 000 visningar. Då reagerade lokalpressen, Radio P4 och SVT. Vi startade en Facebooksida som vi kallar väguppror 568.

”Vi är rädda för att entreprenörer, företagare, potentiella gäster och familjer som vill flytta ut på landsbygden väljer bort oss på grund av vår undermåliga väg” säger Eva Jönsson.

Kan du beskriva vägen hur den ser ut idag?

-Vår ”sommarväg” är rent bedrövlig. De som bor i byar en bit bort kör vägen på vintertid, men sommartid kör de runt den och får cirka 1 mils längre resväg men på asfalterad väg. Vi är rädda för att entreprenörer, företagare, potentiella gäster och familjer som vill flytta ut på landsbygden väljer bort oss på grund av vår undermåliga väg.

”Vi har själva i Revsundsbygden fixat fiber, i en ekonomisk förening, men vägeländet rår vi inte på.”


Har ni uppvaktat Trafikverket? I så fall vad säger de?

-Trafikverket har varit inbjudna till möte men tackat nej.

Har ni haft politiker på besök?  Vad säger de?

-Våra riksdagspolitiker från Centerpartiet och Moderaterna deltog på vårt stormöte hösten 2018, dock ej från S. Även regionens styrande politiker från Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna var med. Alla förstår och vill hjälpa till att påverka men hittills har vi inte hört om några förändringar eller märkt någon större skillnad i underhållet på vägen. Även företrädare för transportsektorn var med och delgav oss info om hur mycket dåliga vägar kostar dem.

När du hör regeringsföreträdare säga Hela Sverige ska leva – vad tänker du då?

-Det låter bra men funkar inte i verkligheten. Dåliga vägar och ingen kollektivtrafik så vi är bilberoende, vi på landsbygden vill ha samma möjligheter att leva och verka som alla andra i Sverige.

Om du träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth – vad skulle du säga till honom?

-Tomas Eneroth har besökt länet men vi har inte träffat honom. Men han är välkommen hit, gärna under sommarhalvåret. Många är idag intresserade av att flytta ut på landsbygden, det har blivit ännu tydligare nu i samband med Coronapandemin, då behövs det att vägarna har en acceptabel lägstanivå och där är vi inte idag på väldigt många platser i Sverige. Vi har själva i Revsundsbygden fixat fiber, i en ekonomisk förening men vägeländet rår vi inte på. Finns goda resurser för att leva och verka på landsbygd men det behövs infrastruktur som håller en rimlig nivå. Vi här i Region Jämtland Härjedalen vill åtminstone ha en uttalad lägsta nivå på våra vägar.

Vackra omgivningar men vägen pryder inte landskapet.

 

Att döma av Facebooksidan verkar även vinterväghållningen av vägen lämna en del övrigt att önska?

-Vintervägen är överlag bra, visst, ibland lite väl smal på vissa ställen och rejält guppig men i år kom en väghyvel och har slätat till den. Det finns en högst trafikfarlig skarp kurva mellan Revsund och Värviken där du har vägräcke på ena sidan mot djup sjö och berg på andra sidan. Vägavsnittet är väldigt smalt speciellt vintertid när det är mycket snö. Upprinnelsen till vårt väguppror har väl eskalerat de senaste åren då vår väg blir sämre och sämre.

 


1 februari, 2021